PODSUMOWANIE 2018

Minął 2018 rok bogaty dla mnie w Ciekawe doświadczenia edukacyjne i rozwojowe. Uzyskałem akredytację Coachingową i Mentoringową na poziomie Master of Cognitive Behaviour. Miałem przyjemność uczestniczyć w Panelu dyskusyjnym podczas ICF COACHING WEEK i prowadzić warsztaty w trakcie tegoż wydarzenia. Prowadziłem cykl warsztatów dla grupy KAMIENOGÓRZANKI i warsztaty dla kadr uczelni wyższych podczas konferencji O EDUKACJI INACZEJ. Współpracowałem z biznesem Prowadząc szereg sesji indywidualnych i grupowych. Uczestniczyłem w wykładach, szkoleniach i superwizjach doskonaląc swój warsztat. Prowadziłem superwizje / egzaminy w szkole Coachingu i Mentoringu, kontynuując współpracę z Bennewicz Instytut Kognitywistyki...

Rok 2018 to również pierwsze kroki w kierunku prac badawczych nad mózgiem, w ramach Reminder Business Consulting mające na celu wzbogacenie metod edukacyjnych o najnowszą wiedzę z obszarów neurofizjologii czy epigenetyki.

Za wszystko co mnie w mijającym już roku spotkało dziękuję zarówno sobie jaki i wszystkim których miałem okazję spotkać i z którymi mogłem współpracować.

Dziękuję i wszystkiego Ciekawego w 2019 roku.