COACHING

Oczekiwania jakie płyną z rozwoju przedsiębiorstw 4.0 pociągają za sobą konieczność zmiany w procesach edukacyjnych. Ostatni rok i covid -19 przyspieszyły min. cyfryzację i zmieniły formy edukacyjne. Jednak z drugiej strony ostatnie lata badań nad mózgiem i procesami uczenia pokazują nam że kierunek powinien być inny niż ten jaki wymusza na nas obecna sytuacja.

Uczę więc jak się zmieniać i rozwijać, wykorzysyjąc podejście Integralno - kognitywne, a właściwie neurokognitywne i najnowsze badania.

Zamów teraz
Image

Żródło Coachingu

Źródłem coachingu jest sport, i to tam dostrzeżono skuteczność metody po raz pierwszy i przeniesiono ją na grunt życiowy, biznesowy i wszelkie inne pokrewne.
Coaching oznacza trening czyli powtarzanie nowych wzorców zachowań aby zastąpić nimi stare nieskuteczne lub przeciwskuteczne nawyki.
Oczywiście proces Coachingowy ewoluował i obecnie wspierany jest przez szereg dziedzin, metod i narzędzi.

Kluczowe zasady pracy


  • Mózg jest plastyczny i można dokonywać w nim pewnych zmian
  • COACHING jest rodzajem treningu
  • Powtarzanie nowych, wyuczonych  wzorców jest kluczem do zmiany
  • Prace domowe utrwalaja nowy wzorzec
  • Neurobiologia warunkuje proces zmiany i ramy czasowe
  • Decydując się na coaching bierzesz odpowiedzialność za swoje działania i ich efekty lub ich brak 
  • Coach odpowiedzialny jest za ułozenie i prowadzenie procesu
  • Cele i Efekty określa klient, sprawdza ich ekologię  i użyteczność.
  • Proces coachingowy jest procesem poufnym

13 często pojawiających się tematów sesji coachingowych:

1.  Komunikacja
2.  Sens. poczucie sensu życia
3.  Szczęscie
4.  Motywacja
5.  Prokrastynacja
6.  Dylemat wyboru
7.  Relacje w pracy
8.  Relacje z bliskimi i zwiazki
9.  Startup
10. Budowanie Strategii
11. Zmiana i budowanie kariery
12. Negatywne przekonania i inne "blokady rozwoju"  
13. Stres i wypalenie zawodowe
Image
szalestwem-jest-robi-wci-to-samo-i-oczekiwa-rnych-rezultatw.-szalestwem-jest-robi-wci-to-samo-i-oczekiwa-rnych-rezultatw2.png

Coaching - naukowe fakty

W dorosłym mózgu powstaje codziennie około 700 neuronów, proces ten nazywany jest NEUROGENEZĄ i u dorosłego człowieka występuje wyłącznie w HIPOKAMPIE. Nowe neurony powstające w zakrecie zębatym Hipokampu łatwo wbudowują się w istniejące obwody neuronalne. A po około 4 tygodniach 60% z nich może utworzyć Synapsy.

Hipokamp skonstruowany jest tak aby zmiany zachodziły w nim łatwo i szybko. Synteza białek nastękuje od jednej do kilku godzin po uczeniu się. Stąd tak istotna jest rola ZADAŃ DOMOWYCH które wspierają proces konsolidacji śladu pamięciowego (ENGRAM).

PERIODYZACJA I CYKLIZACJA W COACHINGU

coaching - badania

Jedank jak pokazują najnowsze badania nad mózgiem, w okresie pierwszych 4 tygodni niezwykle istotna jest dynamiczna praca i powtarzanie wyuczonych wzorców.

Coaching nie jest procesem statycznym, podczas którego siedząc wygodnie w fotelu prowadzisz rozmowę !
Image

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zmianie, rozwoju, zrozumnieniu siebie i swoich relacji, czy podobnych tematów, szukasz pomocy w realizacji celów, skontaktuj się ze mną, sprawdźmy jak mogę Ci pomóc.

Skontaktuj się ze mną

Image