ZARZĄDZANIE CZASEM

ZARZĄDZANIE CZASEM

Test Cotel'a

 • Postrzeganie czasu w ujęciu kulturowym
 • Linia czasu
 • CYRKULARNOŚĆ VS. LINEARNOŚĆ
 • SYCHRONICZNOŚĆ VS SEKWENCYJNOŚĆ

ABC

 • ANALIZA ABC 
 • ABC ROZWINIĘCIE ZASADY

Dystraktory

 • KRZYWA ZAKŁÓCEŃ, 
 • KRZYWA REFA a PLANOWANIE

Cel a Efekt

 • WYZNACZANIE CELÓW w PERSPEKTYWACH CZASOWYCH
 • METODY WYZNACZANIA CELÓW
 • REGUŁA 60 / 40,
 • REGUŁA PARKINSONA, 
 • METODA GANTTA, 
 • METODA TRZOS,
 • METODA ALPEN

Testy i ćwiczenia

 • DZIEŃ Z ŻYCIA MANAGERA
 • KUPIEC WARTOŚCI
 • SKOWRONEK CZY SOWA
 • ...

ZARZĄDZANIE CZASEM

Najbogatsze na rynku szkolenie z zakresu zarządzania czasem oparte o prace i podejścia takich autorytetów jak: L.J. SEIWERT, S.R. COVEY, B. TRACY, D. ALLEN, D. EISENHOWER, A. ROBBINS. Wsparte technikami Coachingowymi i Mentoringowymi
Duża dynamika i kotwice przestrzenne przeniosą cię w inny wymiar zdobywania wiedzy i rozwoju
Poszukiwanie własnych rozwiazań z wykorzystaniem języka metafor, obrazów
KRYZYSK. Gra bazująca na mechanizmie CEL - EFEKT. Wsparcie w definiowaniu i odkrywaniu zasobów. Nieocenione narzędzie do budowania strategii osobistej lub firmowej.
Karty kryZYSK można potraktować jako samodzielną grę lub suplement do pracy grupowej z zestawem kryZYSK, zyskaj na kryzysie czyli 99 mil do portu. Połączenie coachingu i gry, uruchomienie kreatywnej zabawy to sposób coachingowego rozwiązywania dylematów, podejścia do zgłaszanych tematów, przygotowania do realizacji celów.Zabawy i gry coachingowe oparte zostały na przemyślanych mechanizmach rządzących naszą kreatywnością, spostrzeganiem i odtwarzaniem rzeczywistości oraz wpły­wających na naszą motywację. Dzięki nim zmiana, osobisty rozwój, coaching, procesy grupowe stają się prostsze, kierowanie nimi łatwiejsze a osobiste odkrycia rozwojowe w zasięgu ręki. Bawiąc - uczymy się, zmieniamy i rozwijamy lekko, łatwo i przyjemnie, osiągamy znakomite rezultaty w krótkim czasie.

Dlaczego Ja?

KREATYWNE PODEJŚCIE POPARTE BADANIAMI
Otrzymujesz solidną dawkę wiedzy i narzędzi do zarządzania czasem opartą o wiedzę i badania największych na swiecie autorytetów w tej dziedzinie:
L.J. SEIWERT, S.R. COVEY, B. TRACY, D. ALLEN, D. EISENHOWER, A. ROBBINS, i inni

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Zbudujesz własną, dopasowaną do Ciebie, metodę zarządzania czasem, w oparciu o dostepne narzędzia metody,  zasoby i co najwarzniejsze Twoja osobowość 

WSPARCIE METODAMI COACHINGOWYMI I MENTORINGOWYMI
otrzymasz wskazówki, rekomendacje, konkretny i rzeczowy feedback w oparciu o testy i narzędzia którymi bedziesz pracował w trakcie warsztatu