Podstawowe normy

WARSZTAT COACHA - MENTORA

Użyteczność, rozumiana również jako przydatność, efektywność i dopasowanie do ciebie! czy to co zamierzasz zrobić, to o czym myślisz będzie dla Ciebie dobre, przydatne. Czy realizacja celu i spodziewany Efekt bedzie będzie dla Ciebie użyteczny?

PYTANIA POMOCNICZE
  • Co świadczy o funkcjonalności Twojego Celu?
  • Czy to co chcesz osiągnąć, pozwoli ci się czuć tak jak chcesz się czuć?
  • Czy myśląc i działając w zaplanowany sposób odniesiesz sukces o jakim myślisz?

SZKOLENIA NARZĘDZIOWE

NORMA ODPOWIEDZIALNOŚCI czyli: nie przerzucaj odpowiedzialnosci na zewnątrz, nie uzależniaj swojej zmiany od innych ludzi lub czynników zewnętrznych. Zajmij sie tym na co masz realny wpływ.

PYTANIA POMOCNICZE
  • Na czym polega twój wpływ na przebieg działań?
  • Co kontrolujesz i w jaki sposób?
  • Jak będziesz kontrolować swój wpływ?


Norma Ekologii

Norma ekologii mówi o tym że cokolwiek robisz, wpływasz. Zaprasza Cię do zadbania o wpływ twojej zmiany na "otoczenie". Nie narzucaj swojego punku widzenia Twoja zmiana jest Twoja, i niekoniecznie bedzie dobra również dla innych, pozwól im iść ich własną drogą.

PYTANIA POMOCNICZE
  • Co świadczy o ekologiczności
  • Jakie istnieją dowody na ekologiczność?
  • Czy wszyscy realni i potencjalni udziałowcy zostali uwzględnieni?

KONTAKT

napisz do mnie