MENTORING

MENTORING
Mentoring to proces transferu wiedzy bazujący na osobistym doświadczeniu Mentora. Jednak oprócz pożądanej wiedzy i doświadczenia w procesie mentoringu konieczne jest posiadanie dodatkowych kompetencji związanych z procesem nauczania. Nauka, inspiracja a także przewodzenie są kluczowymi zadaniami w tym procesie, a całość procesu zawsze skoncentrowana jest na efekcie, wyniku.

Kiedy wybrać Mentoring?

Gdy potrzebujesz "skopiować" lub transferować skuteczny model działania / zachowań do organizacji lub dowolnej sfery życia prywatnego lub biznesowej.

CEL i EFEKT

Podstawowymi elementami mentoringu jest określenie Celu i Efektu na którym bedziemy pracować

WSKAŹNIKI

Wskaźniki to "informacje" z określonymi  punktami odniesienia po których poznasz że robisz postępy

TRENING

Aby robić postępy powinieneś "trenować" i robić zadania zgodnie z wskazówkami mentora

FEEDBACK

Informacja zwrotna [feedback] i pytania są bardzo instotną częścia procesu. A wiec pytaj!

MENTORING

Mentoring podobnie jak Coaching oparty jest na relacji między mentorem a klientem. Jednak mentor odwołuje się do osobistych, branżowych, a także organizacyjnych doświadczeń, metod, procedur, i modeli działania jako wzorcowych.

Tym samym, zadaniem Mentee jest maksymalnie wierne odtworzenie tych  modeli oraz nauczenie się ich stosowania w praktyce.. Droga do osiągania przewidzianego celu jest zazwyczaj dość precyzyjnie określona i dotyczy to zarówno konkretnych etapów, które powinien klient osiągnąć w czasie rozwoju, jak i sposobów ich osiągania.

Zatem miejsce na dowolność jest nieznaczna. Mentoring ogranicza dochodzenie do indywidualnych odkryć do koniecznego minimum. W tym znaczeniu jest bardziej odtwórczy niż twórczy.

Mentoring

"... w mentoringu  Mentor  i Mentee umawiają się na "trenowanie" we wspólnie określonej dyscyplienie, w której Mentor posiada większe kompetencje niż mentee."

W FIRMIE

WDRAŻANIE MENTORINGOWYCH PROGRAMÓW W FIRMIE

 • SUKCESJA WIEDZY - odchodzący ludzie czesto zabierają ze sobą bezcenną dla firmy wiedzę i umiejętności. Programy MENTORINGOWE są zabezpieczeniem wartości intelektualnej i zdolności kontynuacji biznesu. Są również jedną z najskutecznieszych i najszybszych metod rozwoju kompetencji pracowników na różnych poziomach organizacji. 
 • PERSPEKTYWICZNE ZARZĄDZANIE - Mentoring jest jednym z kluczowych narzedzi perspektywicznego zarządania zasobami ludzkimi i jedną z najskuteczniejszych i najszybszych metod edukacji pracownikówi. Od świadomości Menadżerów i Hr Business Partenrów w zakresie Mentoringu i pozostałych metod oddziaływań edukacyjnych, zależy efektywność Biznesowa organizacji. 
 • STRATEGIA - szybkość zdobywania zasobów intelektualnych i tempo rozwoju pracowników to podstawowe czynniki przewagi konkurencyjnej w każdym podejściu. Im szybciej pracownik adaptuje się do warunków organizacji tym szybciej organizacja uzyskuje pozytywny wskaźnik ROI.  

 

3 POZIOMY MENTORINGU

3 POZIOMY MENTORINGU

Mentoring to proces sukcesji wiedzy i umiejętności w zmieniającym się otoczeniu z uzglednieniem różnic indywidualnych. Stąd skuteczny mentoring działa na celu, efekcie, i jest odpowiednio opomiarowany wskaźnikami. I co ważniejsze jest realizowany na 3 poziomach:
 • Merytorycznym
 • Technicznym 
 • Psychologicznym 

MENTORING

OBSZARY W RAMACH KTÓRYCH PROWADZĘ MENTORING

MARKETING
 • Tworzenie efektywnych strategii Marketingowych
 • Badanie, analiza rynku, pozycjonowanie strategiczne
 • Rebranding
 • Pozyskanie i rozwój portfela klientów
ZAKUPY [PURCHASING]
HUMAN RESOURCES
STRATEGY

JAK WYBRAĆ?

Poniżej przedstawiam 3 POZIOMY MENTORINGU – wybierz odpowiedni dla Ciebie lub Tojej firmy

 • LVL 1 - PSYCHOLOGICZNY
 • LVL 2 – TECHNICZNY + PSYCHOLOGICZNY
 • LVL 3 – MERYTORYCZNY + TECHNICZNY + PSYCHOLOGICZNY

Jak wybrać?
LVL 1 [Poziom 1] - to najcześciej wsparcie w postaci Edukatora / Mentora zewnętrznego w zakresie prawidłowości przyswajania wiedzy przez pracownika

LVL 2 [Poziom 2] - Wsparcie przez MENTORA zewnętrznego w zakresie metod i technik sukcesji wiedzy, przy czym Wiedza / Umiejętnosci, Postawy,... mogą być transferowane z poziomu Mentora lub "Wzorca"

LVL 3 [Poziom 3] - Kompleksowy Mentoring Prowadzony z poziomu organizacji lub z zewnątrz